SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • QU0901 - Biologia

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 46,5 103,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0902 - Física I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0904 - Matemàtiques I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0905 - Química I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 55 95
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0906 - Física II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0907 - Matemàtiques II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 45 105
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 92,5 57,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0910 - Química II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 55 95
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 62 88
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0912 - Química Analítica I

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 67 83
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0913 - Química Física I

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0914 - Química Inorgànica I

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0915 - Química Orgànica I

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0916 - Enginyeria Química

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0917 - Química Analítica II

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 65 85
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0918 - Química Física II

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0919 - Química Inorgànica II

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0920 - Química Orgànica II

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0921 - Bioquímica

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 62 88
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0922 - Química Analítica III

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0923 - Química Física III

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0924 - Química Inorgànica III

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0925 - Química Orgànica III

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0926 - Ciència dels Materials

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 62 88
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0927 - Química Analítica IV

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 65 85
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0928 - Química Física IV

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0929 - Química Inorgànica IV

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0930 - Química Orgànica IV

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 67,5 82,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0931 - Laboratori Químic I

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 82,5 67,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0932 - Laboratori Químic II

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 82,5 67,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0934 - Cristal·loquímica

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0937 - Simetria i Estructura en Química

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0940 - Modelització en Bioquímica

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 48 102
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0942 - Pràctiques en Empresa

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  12 300 0
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  QU0943 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  6 28 122
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16