Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG03 - Raonament crític

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG13 - Compromís ètic

CG16 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de formular nous pensaments i idees a través de la reflexió autònoma.

Ser capaç d'aprendre per un mateix a través de la inspiració i la reflexió autònoma sobre les diferents filosofies i models socials.

Familiaritzar-se amb estratègies de raonament crític i autònom per a participar en el debat en l'aula.

Familiaritzar-se amb els diferents sistemes de pensament del segle XX i de les principals teoria sobre la comunicació intercultural.

Familiaritzar-se amb altres cultures i altres formes de pensar i d'organitzar el món de la vida.

Desenvolupar un d'esperit de diàleg, de respecte i compromís cap als valors de l'un altre/a i d'altres cultures.

Desenvolupar habilitats de sociabilitat i diàleg per a una comunicació oberta i fluida sobre el que cada un pensa: pràctica de l'escolta, la interpretació de l'altre i la paraula raonada.

Conèixer i valorar la diversitat cultural i de la seua manifestació en la comunicació interpersonal.