Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Primer semestre


1. Introducció

2. Lingüística interna: Nivells d'anàlisis

3. Llengua i societat (sociolingüística)

4. Llengua i ment (neurolingüística)

 

 

Segon Semestre

1. Fonètica i fonologia

 • La diferència conceptual entre fonètica i fonologia (so vs. fonema)
 • L'alfabet fonètic internacional
 • Els fonemes de l'espanyol i els seus al·lòfons: les regles al·lofòniques
 • La transcripció fonèmica i fonètica de l'espanyol i de l'anglés


2. La variació lingüística

 • Unitat i varietat en la llengua
 • Les varietats diatópiques, diastrátiques i diafásiques
 • La normalització i el prescriptivisme lingüístic
 • Els neologismes: formació, ocupació i integració


3. L'estructura del text i la pragmàtica textual

 • Superestructura, macroestructura i microestructur
 • La classificació dels textos: gèneres, àmbits, tipus de text i seqüències textuals
 • Coherència i cohesió textual
 • Tema i rema: L'estructura i progressió temàtica
 • La pragmàtica discursiva: les implicatures i les màximes


4. El discurs escrit: Els trets distintius dels diferents tipus de text

 • Els textos argumentatius
 • Els textos expositius
 • Els textos narratius
 • Els textos descriptius