Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Els continguts es treballen a través d'una ensenyança expositiva, entesa des d'una nova concepció. Així, l'estratègia didàctica que s'hi aplicarà té una naturalesa teoricopràctica en la qual s'integrarà l'exposició teòrica dels conceptes, per part del professorat (s'emfasitzarà especialment el domini dels conceptes i la terminologia bàsica de la disciplina), i la posada en pràctica dels mateixos, que realitzaran els estudiants i les estudiantes a través de l'anàlisi de textos i altres activitats recollides en el dossier/manual de l'assignatura:

· Lectura i discussió de textos científics (articles i capítols de llibres).

· Exercicis i simulacions d'anàlisi lingüística en diferents nivells.

· Anàlisi específica de textos per a la traducció.

Els estudiants i les estudiantes, que treballaran tant individualment com en grup, podran deduir, en aplicar els continguts teòrics tractats a l'anàlisi de textos concrets, la rellevància dels mateixos, no només en els textos de la llengua origen, sinó també en el procés de producció del futur text en la llengua meta –amb les distintes implicacions discursives que açò comporta.

Les classes requeriran, per tant, especialment les classes pràctiques, de la participació activa de l'alumnat, que hi ha de realitzar les esmentades tasques d'anàlisi i exposar en l'aula les seues conclusions, que seran debatudes i contrastades amb les del professorat i la resta de l'alumnat. L'objectiu fonamental d'aquesta metodologia és que l'alumnat conega la teoria però, sobretot, que siga capaç d'aplicar-la en enfrontar-se al text.