Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de resoldre els problemes de qualsevol tipus plantejats en l'anàlisi dels textos i les situacions comunicatives en què es produeixen.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació sobre lingüística teòrica i aplicada que estan a l'abast de l'estudiant, utilitzar-les amb eficiència i adquirir una competència crítica en l'ús de les eines bàsiques de referència. Ser capaç de localitzar, manejar i sintetitzar informació bibliogràfica.

Ser capaç de gestionar adequadament la informació/recursos sobre aspectes lingüístics en l'anàlisi de textos/traduccions.

Ser capaç de comprendre i justificar les eleccions teòriques i metodològiques.

Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics teòrics a la pràctica amb textos originals o traduïts.

Ser capaç d'analitzar les diferents propostes i realitzar una síntesi de les seues característiques principals.

Dominar les estructures lingüístiques fonamentals, des del nivell fonològic al discursiu.

Dominar els conceptes i el metallenguatge lingüístic.