Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0951 - Vídeo Empresarial

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La nota global de l'assignatura s'obtindrà dels següents apartats:

· Presentació del projecte que es realitza al final del bloc de preproducción (10% de la nota). Ací es tindran en compte els següents elements d'avaluació: o Documents de preproducción del projecte (projecte de producció videogràfica, pla de producció de vídeo documental / institucional, localitzacions de producció de vídeo documental / institucional TV i guion literari documental).

o Defensa del projecte davant la classe (pitching). Ací es tindrà en compte tant l'exposició (contingut i aspectes formals de la presentació) com la participació en el debat posterior a cadascuna de les presentacions dels grups.

· Projecte realitzat que es lliurarà l'últim dia de classe (90% de la nota). Ací es tindran en compte els següents elements d'avaluació:

o DVD amb el vídeo realitzat, que ha de tenir una durada situada entre els cinc i els deu minuts.

o CD amb tots els documents de producció (a més dels ja mecionados, el guion de muntatge de vídeo documental o institucional TV i el document de cessió de drets.

o Memòria individual sobre el treball realitzat que inclourà una autoavaluació raonada pròpia i de la resta d'integrants del grup.

Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir un cinc sobre deu de nota global. Un estudiant es considerarà com presentat a la primera convocatòria si participa en la presentació del projecte que té lloc al final de la fase de preproducción.

Per a la segona convocatòria del curs, es guardarà la nota corresponent a la presentació del projecte si aquesta és, almenys, de cinc sobre deu.