Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0951 - Vídeo Empresarial

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

294 - Utilització de recursos transversals (documentació, entrevistes, premsa, etc.) per a la seua aplicació a les produccions audiovisuals.

290 - Habilitat tecnològica per a l'ús dels suports videogràfics i multimèdia.

288 - Habilitat pràctica per a generar produccions audiovisuals de caràcter documental amb perspectives d'informació empresarial, tant interna com externa, i institucional (campanyes, publireportatges, etc.).

248 - Coneixement específic de la producció videogràfica (disseny de la preproducció, guió i muntatge) aplicada a la divulgació empresarial i/o institucional.