Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Prototips

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

a) Els TFG haurien de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un Tribunal Avaluador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per 2 membres amb el rang de doctor/a.

b) No es considerarà presentat i, per tant, no serà avaluat, cap treball que no es presente davant el citat Tribunal Avaluador.

c) Per a superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 en el Tribunal Avaluador designat a aquest efecte.

d) Els criteris d'avaluació aplicats pel tribunal Avaluador tindran en compte els següents aspectes:

 - Qualitat científica i/o tècnica del TFG (50%)

 - Qualitat del material escrit i/o audiovisual lliurat (20%)

 - Qualitat de la presentació en l'acte d'exposició pública davant el Tribunal (30%)

e) L'alumnat haurà de demostrar que en la confecció del TFG ha utilizat materials bibliogràfics o documentals en anglés. Igualment, haurà de presentar un informe-resum del TFG en llengua anglesa o, en el cas de la modalitat A, una versió del l'article científic en anglés. 

f) La Comissió Gestora de Grau elaborarà una normativa específica i detallada del procediment d'elaboració i avaluació del TFG.