Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

86 - Capacitat per a conèixer, tant en el pla teòric com en la praxi, els fonaments de la informació periodística.

82 - Capacitat per a conèixer les principals problemàtiques que, actualment, afecten el periodisme.

78 - Capacitat per a comprendre i entendre, de manera global, què és i què implica el periodisme.

71 - Capacitat per a calibrar críticament l'impacte del periodisme en la societat.

187 - Competència per a determinar i localitzar els efectes que la irrupció d'Internet produeix en el periodisme i en l'activitat dels seus professionals.

173 - Competència per a conèixer detalladament les fases i mecanismes del procés d'elaboració de la informació periodística des d'una òptica teòrica.

125 - Capacitat per a identificar el perfil, els atributs, les funcions i les competències del periodista, entés com a integrant d'una professió.