Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (laboratori)

57 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

RA06 - Utilitzar els principals recursos en línia per a l'ensenyament i aprenentatge que proporciona la universitat: bases de dades de la biblioteca, e-UJIer, LLEU, etc.

RA06 - Utilitzar eines ofimàtiques i recursos web corporatius 2.0 per a la realització de documents digitals, presentacions, fulls de càlcul i gràfics.

RA06 - Editar elements multimèdia (retallar i unir vídeos, subtitular, etc.).

RA06 - Distingir amenaces informàtiques i descriure la utilitat i l'ús de la firma digital.

RA06 - Buscar informació en Internet emprant criteris de busca avançada apropiats.