Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Sobre l'estudi del llenguatge

 

·         Famílies Lingüístiques. Les llengües del món

·         Tipologies lingüístiques

·         Lingüística formal

·         Estructura informativa dels enunciats

2. Sobre la naturalesa del llenguatge verbal

·         Introducció. Dues maneres de concebre el llenguatge verbal: modularisme i cognitivisme

·         Fonaments biològics del llenguatge

·         Llenguatge i cervell

·         Característiques específiques del llenguatge verbal

·         Adquisició de la llengua materna

·         Patologies del llenguatge

3. Pragmàtica

·         Pragmalingüística i sociopragmàtica

·         Actes de parla directes i indirectes

·         Teories de cortesia verbal

·         Context

4. Anàlisi del discurs

·         Eines de coherència i cohesió textual

·         Discurs i context

·         Discurs i cultura

·         Constructivisme social i intertextualitat

 

5. Dialectologia

·         Orígens i causes de la variació dialectal

·         Llengua estàndard

·         Llengua i dialecte

·         Dialectes rurals i urbans

 

6. Sociolingüística

·         Sistema lingüístic i gramàtica descriptiva

·         Llenguatge i identitat social

·         Llengua i cultura: Sociolectes, registre, argot, llenguatge informal (slang)

·         Qüestions metodològiques