Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1. L'alumne realitzarà una estada en pràctiques en una empresa del sector professional de l'àmbit del periodisme que tindrà una durada mínima de 293 hores.

 

2. L'elecció de l'empresa pot ser aportada pel propi alumne o proporcionada per part de la Universitat. En tots dos casos, és requisit indispensable que l'alumne es posi en contacte amb el/la coordinador/a para la gestió corresponent i per a l'avaluació i convalidació de les pràctiques. 

 

3. A l'alumne/a se li assignarà un tutor/a acadèmic a la universitat i un supervisor/a en l'empresa de destinació que supervisaran el correcte desenvolupament de l'estada en pràctiques.

 

4. Per a l'elecció de l'empresa, els alumnes/as podran optar per dues modalitats:  accedir a l'oferta pública de places (M1) de pràctiques que presentarà el coordinador/a o realitzar una proposta d'entitat (M2). En tots dos casos, s'hauran de respectar la informació i terminis establerts pel coordinador/a de pràctiques.

 

5. Des del Departament de Ciències de la Comunicació s'establirà una normativa específica i detallada del procediment d’assignació de places i protocols específics de l'assignatura del que seran prèviament informats tots els alumnes.

 

6. En finalitzar les pràctiques, l'alumne/a haurà de lliurar al seu tutor/a acadèmic l'informe realitzat pel supervisor/a de l'empresa i una memòria de les activitats realitzades, que seran avaluades per est per obtenir la nota final de l'assignatura.

 

7. Els alumnes/as que hagin realitzat pràctiques extracurriculares regulades per un organisme oficial i compleixin els requisits, podran sol·licitar el seu reconeixement (M3). Així mateix, els alumnes/as que tinguin un contracte de treball en una empresa del sector i compleixin els requisits podran sol·licitar l'exempció de pràctiques (M4). En tots dos casos, els alumnes/as hauran d'estar matriculats de l'assignatura.

 

8. A més de la seva matriculació oficial en l'assignatura, per a una correcta gestió de la mateixa és necessari que els alumnes/as realitzin tots els processos burocràtics exigits, convenientment descrits en la normativa de pràctiques externes de la titulació, amb diligència, responsabilitat i dins dels terminis establerts.