Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura és necessari que l'alumne arribe a la nota mínima de 5 punts sobre 10 tant en els informes realitzats pel supervisor de l'empresa com en la memòria final que haurà de lliurar l'alumne. És requisit indispensable la realització completa del període de pràctiques externes (293 hores).

 

B) El desenvolupament de l'assignatura inclou necessàriament la realització de dues proves:

  • Memòria final (50% de la nota final) que serà avaluada pel tutor assignat una vegada hagen conclòs les pràctiques. Aquesta memòria final podrà redactar-se en ambdós idiomes oficials, tant en valencià com en castellà.
  • Informes positius per part del supervisor de l'empresa(50% de la nota final) que seran lliurats al tutor una vegada hagen conclòs les pràctiques.