Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0947 - Periodisme de Successos i Tribunals

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

86 - Capacitat per a conèixer, entendre i concretar la producció integral de peces periodístiques de successos i tribunals, així com per a determinar i localitzar els criteris noticiables d'aquesta àrea informativa.

196 - Competència per a conèixer, tant en el pla teòric com en la pràctica, els fonaments de la informació i les problemàtiques actuals en el periodisme de tribunals i successos.

168 - Capacitat per a redactar i produir peces informatives seguint les normes d'estil i vocabulari propis del periodisme de successos i tribunals.

139 - Capacitat per a gestionar les fonts d'informació pròpies del periodisme de successos i tribunals, així com valorar les seues singularitats de contingut, forma i rutines professionals.

104 - Capacitat per a determinar les característiques i els criteris bàsics del periodisme de successos i tribunals en els diferents mitjans i suports comunicatius des de l'òptica del periodisme especialitzat.