Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0947 - Muntatge i Postproducció Audiovisual

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura és teoricopràctica, de manera que les sessions teòriques consistiran bàsicament en una modalitat de la classe magistral participativa, amb el visionament, anàlisi i discussió de fragments de productes audiovisuals adscrits a diversos formats i discursos com a eix temàtic de cada sessió, així com exposicions de l’alumnat, organitzat en grups.
En paral·lel, les pràctiques se centraran en l'edició per part de l'estudiantat de determinats materials d'acord amb les instruccions subministrades pel professorat, qui supervisarà el desenvolupament d'aquestes tasques.

Les pràctiques consistiran en treballs individuals pràctics, d'edició de projectes en gèneres i modalitats discursives diverses (narrativa, poètica —de correspondències, i discursiva), a partir de materials que ha d'aportar l'alumnat (imatges fixes o en moviment).

Les pràctiques tindran lloc al Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat (LABCOM), amb el programa FinalCut i sobre plataformes del mateix servei, sense perjudici que l'alumnat puga aportar el seu maquinari i programari. Quan pertoque, es proporcionarà a l’alumnat un calendari on es precisarà el disseny de les pràctiques corresponent al curs acadèmic.