SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0938 - Psicologia de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1. Intel·ligència emocional i comunicació
1. Introducció. 2. Què és la intel·ligència emocional? 3. El món de les emocions. 4. La força de les emocions. 5. El valor de les emocions. 6. La naturalesa de la intel·ligència emocional: intel·ligència intrapersonal-l'autoconsciència, el control emocional, la motivació. Intel·ligència interpersonal-l'empatia, destresa en les habilitats socials.

Tema 2. Habilitats socials en la comunicació humana
1. Concepte i desenvolupament d'habilitats socials. Conceptualització. Model explicatiu. Components ambientals de les situacions socials. Factors personals: formació d'impressions. 2. Procés de comunicació. Filtres de la comunicació. 3. Habilitats per a la comunicació assertiva. Què és la conducta / personalitat comunicació assertiva? Diferenciació amb altres tipus de conducta. Tècniques per al desenvolupament de l'assertivitat.

Tema 3. Habilitats socials per a la trobada
1. Desenvolupament d'habilitats socials per a l'escolta activa. 2. Desenvolupament d'habilitats socials: l’empatia. 3. Autopresentació i comunicació: autenticitat i credibilitat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16