SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0921 - Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE L'ASSIGNATURA

BLOC I. El mitjà radiofònic 

Tema 1. Història de la ràdio 

1.1. Introducció 

1.2. Inicis de la ràdio a Espanya (1939-1951) 

1.3. L'època daurada de la ràdio (1951-1962) 

1.4. El sorgiment de la ràdio tematitzada (1962-1975) 

1.5. La ràdio digital 


Tema 2. Llenguatge radiofònic 

2.1. La ràdio com a mitjà d'expressió 

2.2. El missatge sonor en la ràdio 

2.3. Plans radiofònics 

2.4. Muntatge radiofònic 

2.5. Guió radiofònic 


Tema 3. La influència de les innovacions tècniques en el llenguatge radiofònic 

3.1. L’era predigital 

3.2. L’era digital 


Tema 4. El mercat radiofònic 

5.1. L'oferta i la demanda de la ràdio a Espanya 

5.2. La indústria radiofònica 


BLOC II. El mitjà televisiu 

Tema 5. Història de la televisió 

5.1. Prehistòria de la televisió 

5.2. Etapes de desenvolupament 

5.3. Digitalització de la televisió 


Tema 6. Llenguatge televisiu 

6.1. Característiques del mitjà 

6.2. Composició de la imatge 

6.3. Tipus de plànols 

6.4. Elements de continuïtat de la imatge 

6.5. El discurs televisiu 


Tema 7. La influència de les innovacions tècniques en el llenguatge televisiu 

7.1. L’era predigital 

7.2. L’era digital 


Tema 8. Evolució de la televisió i mercat televisiu 

8.1. Paleotelevisió, neotelevisió i hipertelevisió 

8.2. L’oferta i la demanda televisiva 

8.3. La indústria televisiva 


Tema 9. Gènere i format radiofònic i televisiu 

9.1. Introducció al concepte de gènere 

9.2. Introducció al concepte de format 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16