Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1.       Lectures

L'alumnat ha de completar la informació de les classes teòriques a través de la bibliografia bàsica, a més una altra complementària que ha d'exercitar-se a cercar i seleccionar de manera autònoma. Els textos a analitzar en classe els proporciona el professorat.

L'alumnat ha de mostrar la seua capacitat d'anàlisi i síntesi d'aquestes lectures, mitjançant exposicions, plantejaments de debat o treballs escrits.

2. Pràctiques

En les classes pràctiques s'utilitzarà una combinació de recursos entre els quals hi ha articles de premsa, investigacions actuals, estudi de casos, materials audiovisuals, bases de dades estadístics, «visites» a webs, etc. que reflectisquen, tots, empíricament, els fenòmens i dinàmiques tractats en l'assignatura.


Així mateix, és de summa importància l'exposició o plantejaments de debat realitzats per l'alumnat, a partir del treball personal.

3. Treball de recerca voluntari

Durant les quatre primeres setmanes es podran formar grups de no més de cinc estudiants i estudiantes. El tema del treball de recerca pot ser qualsevol fenomen social que forme part del temari de l'assignatura. Tots els grups han d'estructurar el treball de recerca social en les següents fases:

1. Introducció
2. Objectius
3. Hipòtesi de treball
4. Metodologia
5. Marc teòric
6. Desenvolupament i anàlisi
7. Conclusions
8. Bibliografia

El professorat realitzarà el seguiment del treball, preferiblement a través de tutories especialitzades i, excepcionalment, mitjançant l'Aula Virtual. Les conclusions del treball es presentaran al grup-classe i el dossier entregat al professorat durant les dues últimes setmanes.