Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

I. El criteri bàsic de superació de l'assignatura serà l'obtenció d'almenys un 5 en la prova teòrica final escrita. Serà a partir d'aquesta nota que s'efectuarà la corresponent ponderació amb la nota de les proves pràctiques. Aquestes han d'estar aprovades per a fer la ponderació.

La prova teòrica final escrita és estrictament necessària per a deixar constància de la presentació de l'alumnat a l'assignatura (valdrà el 50% de la nota final a partir del 5 a l'examen). Aquesta prova és recuperable en segona convocatòria.

II. En cas de superar-se l'examen i no les pràctiques, aquestes seran recuperables en la segona convocatòria mitjançant una prova oral que el professorat realitzarà durant alguna sessió expressament anunciada a l’efecte. Aquesta prova podrà ser complementada amb algun treball acadèmic.


Es considerarà presentat només l'alumnat que es presente a l'examen final. 


1. Treballs de sessions pràctiques

En aquestes sessions pràctiques l'alumnat pot realitzar exposicions o intervencions sobre els temes tractats o a tractar. Així mateix, pot presentar treballs acadèmics sobre aquests temes.

El seminari forma part del complement pràctic de la nota d'examen.

2. Treball de recerca voluntari

El professorat realitzarà el seguiment d’un possible treball de recerca voluntari per a complementar nota, preferiblement a través de tutories especialitzades, i excepcionalment mitjançant l'Aula Virtual. Les conclusions del treball seran presentades al grup-classe i el dossier s’ha d’entregar al professorat durant les dues últimes setmanes.