SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com a objectiu un aprenentatge cooperatiu i progressiu de l'alumnat. Per això, les classes combinaran les explicacions del professorat amb la realització d'exposicions en grup, treballs individuals (assagístics o creatius) i investigacions en grup sobre temes de l'assignatura (els quals seran exposats posteriorment en classe). Amb l'objectiu que l’estudiantat arribe progressivament a l’autonomia en el seu aprenentatge. Inicialment, el professorat aportarà els continguts en la seua majoria Posteriorment, aquests continguts combinaran les aportacions tant de l'alumnat com del professorat a través del pla de pràctiques que es proposa.
Com reflecteix el quadre d'activitats, la distribució de les classes és de:
· 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants i estudiantes).
· 24 hores de pràctiques (dos grups reduïts, de 45 estudiants i estudiantes).

D'altra banda, és obligatòria l'assistència, acreditació documental i entrega d'un assaig individual sobre una pel·lícula relacionada amb el temari.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16