SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà sessions teòriques, basades en la metodologia de la classe magistral, amb sessions pràctiques, centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat de manera individual. La distribució de les classes serà la següent: dues hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants i estudiantes), dues hores de pràctiques setmanals (dos grups reduïts, de 45 estudiants i estudiantes).

El contingut de les pràctiques de l'assignatura s'organitza a partir de set exercicis. Són els següents:

P1. Localització i anàlisi de fonts informatives.

P2. Redacció de titulars i primers paràgrafs informatius.

P3. Redacció d'una notícia.

P4. Redacció d'un reportatge.

P5. Redacció d'una entrevista (dades buscades per l’alumnat i il·lustració fotogràfica).

L'avaluació de l'assignatura preveu un seguit d'exercicis que s'efectuaran en la classe pràctica. Igualment, l'assignatura inclou un seminari d'assistència obligatòria, el contingut del qual està directament relacionat amb el temari.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16