SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA

 

Tema 0. Presentació de l'assignatura i aproximació a la fotografia

 

Tema 1. Teoria de la fotografia. Un punt de partida

 

 

BLOC 2. ENTRE LA CIÈNCIA I LA MÀGIA

 

Tema 2. Llums i ombres

 

Tema 3. Veure, mirar, enquadrar

 

Tema 4. Construir (i desconstruir) l'espai

 

Tema 5. El temps. Instant, duració, seqüència

 

 

 

BLOC 3. GÈNERES I DISCURSOS DE LA FOTOGRAFIA

 

Tema 6. El subjecte com a objecte

 

Tema 7. La fotografia com a forma d'expressió artística

 

Tema 8. Els girs del discurs documental

 

Tema 9. Edició i narrativa fotogràfica. De la imatge al sentit

 

Tema 10. Ètica i manipulació en el fotoperiodisme actual

 

 

 

BLOC 4. CONCLUSIONS

 

Tema 11. Conclusions de l'assignatura

 

PRÀCTIQUES

Exercicis tècnics

Projecte fotogràfic

 

SEMINARI

Activitat vinculada al Festival Imaginària. Fotografia en Primavera, el qual es desenvolupa a Castelló durant el mes de maig.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16