Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

85 - Capacitat per a detectar i avaluar, críticament, els efectes i conseqüències derivades de la comunicació mediàtica.

199 - Competència per a identificar i conèixer els paradigmes més rellevants del camp de les ciències de la comunicació en el terreny de l'audiovisual.

177 - Competència per a detectar les principals característiques i funcions de les interaccions comunicatives impulsades pels mitjans de comunicació de massa.

169 - Competència per a conèixer els conceptes bàsics del camp de les ciències de la comunicació.

116 - Capacitat per a identificar els elements, lògiques i dinàmiques del procés comunicatiu.