SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

UNITATS DIDÀCTIQUES

TEMA 1. FONAMENTS DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

TEMA 2. LA GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL (GQT)/ L'EXCEL·LÈNCIA

TEMA 3. MODELS DE REFERÈNCIA EN LA INTRODUCCIÓ DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL

TEMA 4: LA GQT I LA DIRECCIÓ DE PERSONES

TEMA 5. EXTENSIÓ DE LA GQT CAP A ALTRES SISTEMES DE GESTIÓ

 

Cada tema es complementa amb activitats amb el propòsit de consolidar els coneixements i les habilitats de l'estudiant. Algunes d'aquestes activitats han de ser preparades de forma autònoma per l'estudiant i altres es realitzaran presencialment a l'aula. Així mateix, els estudiants hauran de realitzar un Projecte en equip que serà tutoritzat pel professorat. Les activitats pràctiques a realitzar al llarg del curs s'aniran publicant a l'aula virtual de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16