SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0908 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Hi ha quinze sessions de laboratori, de contingut fonamentalment pràctic, en què l'estudiantat ha de resoldre els exercicis proposats consultant els recursos que s'indiquen. La majoria dels exercicis es poden resoldre individualment però alguns requereixen treballar en equip. Un professor està present per a resoldre dubtes i explicar els conceptes necessaris.

A més hi ha cinc sessions teòriques a l'inici del curs, dedicades als temes que requereixen més explicacions. En elles el professor presenta més exemples i conceptes de forma dialogada.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16