SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0908 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

80%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Un 10% de la nota s'obté realitzant una presentació oral que siga eficaç en una sessió d'avaluació la data de la qual s'anunciarà. La nota d'eixa prova no és recuperable posteriorment, ni en l'examen final ni en una altra data, en cap de les dues convocatòries del curs.

Un altre 10% de la nota s'obté en l'examen final resolent exercicis, per exemple de cerca d'informació en Internet fent ús d'operadors.

El 80% restant de la nota s'obté en l'examen final resolent casos, per exemple un cas d'anàlisi de dades y un cas de creació de blogs amb certes característiques.

Per a aprovar és necessari i suficient obtindre 5 punts sobre 10 al combinar eixes tres parts.

Constaran en actes com a presentats en cada convocatòria els que s'hagin presentat a l'examen final corresponent.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16