SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Què trobaràs en el SIA? Informació de l'oferta d'estudis oficials, assignatures i guies docents, sistemes d'avaluació, professorat, horaris i aules, altres aspectes docents i organitzatius dels estudis.

L'escenari més probable a principi de curs serà encara d'existència de restriccions sanitàries, per la qual cosa es planteja un model de docència semipresencial que, per a cada títol, s'ha planificat en funció de la seua idiosincràsia i que es recull en les addendes a les guies docents.
Les universitats del sistema universitari valencià treballen, en col·laboració amb les conselleries amb competències en universitats i sanitat, i seguint les recomanacions del Ministeri d'Universitats, en un pla de formació del professorat i en la millora de les seues estratègies de digitalització. Aquest pla ens permetrà, en el cas que fora necessari per la situació sanitària canviar al sistema de docència en línia, poder proposar una estratègia de contingència docent que permeta donar resposta immediata a les necessitats de l'estudiantat i del professorat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16