SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03. Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C01. Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus. C02. Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred. C05. Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic. C06. Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.

Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.

Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16