SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 56,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C01. Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus. C04. Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament. C08. Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica. C09. Planificar i gestionar projectes.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.

Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica.

Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

Planificar i gestionar projectes.

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16