SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Treball personal per cobrir els següents objectius:
A) Pel que fa a les proves d'avaluació se li demanarà a l'alumnat la seva participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per això se li plantejaran preguntes per tal d'orientar-los en la resolució crítica de problemes.

Es considerarà aprovat / a si es supera el 5 a la valoracióm final de les activitats.

B) Es considerarà presentat aquell estudiant que participi en el fòrum.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16