SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBN001 - Perspectives Contemporànies de Didàctica de l'Educació Musical

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

- Realització d'una proposta d'innovació docent *: mínim per superar el treball 5 sobre 10.

 

- Realització d'un treball de reflexió sobre la pràctica docent als conservatoris *: mínim per superar el treball 5 sobre 10.

* Cal superar les dues activitats per superar l'assignatura
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16