SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRO008 - Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E10 - Ser capaç de confeccionar i implantar programes (procediments, metodologies) per al desenvolupament organitzatiu i dels recursos humans.

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

E9 - Ser capaç de gestionar el comportament, emocions i actituds d'individus i grups en les organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Promover y gestionar el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones

Utilizar y gestionar procesos de cambio, aprendizaje y desarrollo organizativo

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16