SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Ser capaç d'escollir els sistemes d'operacions més adequats per a empreses innovadores i amb un enfocament internacional.

E13 - Ser capaç de proposar processos d'innovació de producte i de procés en les organitzacions.

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

Resultats d'aprenentatge

Analizar las principales dimensiones de la dirección de operaciones y su papel en la ventaja competitiva de la organización

Dirigir las operaciones de una organización

Identificar las principales líneas de investigación en dirección de operaciones

Relacionar la estrategia de operaciones con la estrategia de la empresa

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16