SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

80 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 400
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación

E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación

E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de proyectos de investigación

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16