SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBL016 - Tècniques Quantitatives en Ciències de la Salut i Demografia Sanitària

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolución de ejercicios y problemas

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

A) Especificar la nota mínima de cada una de les proves o globalment que s'exigix a l'alumnat per a superar l'assignatura.

 

Bioestadística (temes 1-9)

L'alumne ha de realitzar: (i) treballs individuals o en grup. (ii) resolució individual d'exercicis o casos pràctics. Per a superar la part de Bioestadística els alumnes han de superar: (i) treballs individuals o en grup amb una nota major o igual que 5. (ii) resolució individual d'exercicis o casos pràctics amb una nota igual o superior a 4. La part (i) es pondera amb un 40 % de la nota final i la part (ii) amb un 60%.

 

Demografia Sanitària (temes 10-12) L'alumne ha de realitzar: (iii) un treball final, individual o en grup que ha de superar amb una nota major o igual que 5.Se pondera amb un 40 % de la nota final. (iv) resolució d'exercicis o pràctiques. La nota final del total d'exercicis o pràctiques ha de ser igual o superior a 5. Es pondera amb un 60% de la nota final.

La nota final de l'assignatura, s'obtindrà, multiplicant la de Bioestadística per 0.75 i la de Demografia per 0.25, quan ambdós parts estiguen superades.

 

B) Especificar quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.

Bioestadística.- Als alumnes que presenten: (i) i (ii) , se'ls considerarà convocatòria presentada en esta part de l'assignatura.

Demografia Sanitària.- Als alumnes que presenten: (iii) el treball individual (iv) la resolució del total d'exercicis o pràctiques; se'ls considerarà convocatòria presentada en esta part de l'assignatura

Proves

1. Elaboració de treballs acadèmics

L'alumne haurà de realitzar un treball final que es proposen durant el curs. Representa el 40% de la nota final.

2. Resolució d'exercicis i problemes

L'alumne haurà de realitzar els diferents exercicis i problemes que es proposen durant el curs. Representa el 60% de la nota final.

 

És obligatori realitzar totes les proves incloses en el sistema d'Avaluació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16