SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Proyectos

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'assignatura se supera amb l'obtenció d'una qualificació quantitativa de 5 punts en l'avaluació del tribunal avaluador.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16