SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBC031 - Estratègies d'Inserció del Punt de Vista en la Informació Periodística

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Asistencia y participación

50%

Criteris de superació

1- Assistència a les classes: 40%. No es pot fallar a més de la tercer part de les classes.

2- Participació a l'aula. Intervencions i resposta a les qüestions plantejades pel professor: 10%

3- Treball pràctic d'anàlisi d'una notícia periodística o del seguiment d'un fet noticiable (exposició en l'aula): 30%

4- Treball del curs amb utilització i aplicació dels coneixements teòrics: 20%. Aquesta part es divideix, al seu torn, en dues (10% per a l'aplicació correcta dels conceptes teòrics i 10% per a la utilització i coneixement de la bibliografia)

Es comptarà com a mèrit addicional el coneixement de la bibliografia complementària per a la consecució de la màxima qualificació (això implica que la qualificació puga variar un 10% afegit sobre la qualificació si es mostra un domini d'aquesta informació).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16