SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

A) La nota mínima de cada una de les proves que s'exigeix a l'estudiantat per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre 10 punts (= 50% de la nota màxima).

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria:

  • Elaboració d'un treball escrit sobre algun tema dels continguts del temari.
  • Exposició oral sobre un text o llibre de lectura en llengua alemanya.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16