SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBC018 - La Planificació Lingüística en els Centres Educatius d'Ensenyament no Universitari

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

80%

Asistencia y participación

20%

Criteris de superació

A) Nota mínima global entre les dues proves que s'exigeix a l'alumnat per superar l'assignatura: 5/10

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria:

• Participació en els debats virtuals que es desenvoluparan en el fòrum de l'assignatura i que versaran sobre les lectures obligatòries.

• Elaboració escrita del portfoli de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16