SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Presentacions orals i pòsters

30%

Asistencia y participación

30%

Criteris de superació

A) Nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'alumnat per superar l'assignatura.

  • Assistència i participació en exercicis i fòrums: 1,5/3
  • Presentació oral i treball escrit sobre la lectura d'un article d'entre els proposats al programa: 1,5/3
  • Presentació oral i treball escrit sobre l'anàlisi d'un text d'entre els proposats al llarg del curs: 2/4
  • Nota mínima per superar l'assignatura: 5/10

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria.

  • Treball sobre la lectura d'un article d'entre els proposats al programa
  • Treball sobre l'anàlisi d'un text d'entre els proposa

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16