SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Diaris i/o quaderns de notes

100%

Criteris de superació

A. Puntuació mínima en cadascuna de les proves següents:
 

  • Presentació de treball: 3
  • Realització d'una autobiografia del propi desenvolupament emocional: 1
  • Ressenya del llibre La porta Oberta: 1


B. És necessari realitzar tots els treballs perquè l'estudiant es consideri presentat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16