SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Aquesta assignatura no presenta activitats

Competències

Aquesta assignatura no presenta competències

Resultats d'aprenentatge

028 – Analitzar els components que determinen l'adquisició i desenvolupament de les destreses orals de la llengua anglesa.

028 – Realitzar investigació en aquells factors que intervenen en la producció/comprensió oral d'una segona llengua o llengua estrangera.

028 - Implementar destreses orals en contextos d'instrucció.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16