SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura, els estudiants hauran d'obtenir al menys el 50% de la nota en el treball/projecte final escrit.
Els estudiants han d'atendre al menys al 80% de les hores de classe presencials. Es recomana l'assistència als possibles seminaris.

El professor pot demanar als estudiants que presentin tasques addicionals quan faltin a una sessió a causa de circumstàncies extraordinàries i inesperades.

Si un estudiant lliura el treball/projecte dins del termini establert, se’l  considerarà Presentat. Si no es així, es considerarà No presentat.


IMPORTANT

  • La tasca a l'aula virtual estarà oberta durant una setmana abans de la data límit. Els alumnes han de pujar el projecte final allí I entregar una còpia en paper. No s'acceptaran treballs fora de la data establida.
  • Utilitza l'estil APA o similar per a escriure els projectes (consulta l'aula virtual per a obtindre algunes pautes).
  • No faces un ús excessiu de les cites. Tracta de resumir les idees del que lliges amb les teues pròpies paraules (per descomptat, FER REFERÈNCIA A les FONTS).
  • No copies! Fes un ús adequat de les referències. EL plagi no serà tolerat. TREBALL COPIAT = SUSPÉS!

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16