SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

75%

Defensa pública del trabajo fin de Máster

25%

Criteris de superació

Cada un dels tres supervisors generarà un informe sobre el resultat i qualificar-lo.
 
La defensa de la tesi també serà qualificada pel comitè.
 
La nota final és la mitjana de les notes dels tres supervisors

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16