SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013)

Assignatures

SIV001 - Fonaments d'Enginyeria Tèrmica

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIV002 - Fonaments de Fluids

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIV003 - Fonaments de l'Edificació

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIV004 - Materials en el Sector Energètic

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIV005 - Fonaments d'Enginyeria Ambiental

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIV006 - Fonaments de Radiació Solar

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

1,5
Crèdits

SIV007 - Tecnologia Fotovoltaica

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

2
Crèdits

SIV011 - Anàlisi i Tractament de Dades

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

1,5
Crèdits

SIV012 - Gestió Ambiental en la Indústria

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

3
Crèdits

SIV018 - Fonts Energètiques

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIV019 - Cogeneració

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits

SIV020 - Tecnologia de la Combustió

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIV021 - Tecnologia Frigorífica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits

SIV022 - Auditoria Energètica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIV023 - Equips d'Intercanvi Tèrmic

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIV026 - Codi Tècnic de l'Edificació

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIV029 - Instal·lacions Especials

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIV030 - Construcció Sostenible

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits

SIV034 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

10
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16