SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.

CE02 - Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

Resultats d'aprenentatge

RMA01 - Dotar al alumno de una visión general de los robot autónomos: arquitectura, percepción, planificación, navegación y control.

RMA02 - Ser capaz de resolver un problema de movilidad real de un robot autónomo en un entorno semiestructurado.

RMA04 - Construir mapas de entornos semiestructurados.

RMA03 -Conocer la problemática de la navegación y localización en entornos reales.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16