SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 49,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.

Resultats d'aprenentatge

SIS004_1 - Utilizar las técnicas básicas de primeros auxilios

SIS004_2 - Distinguir entre enfermedad laboral y accidente de trabajo

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16