SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRL002 - Gestió Financera Avançada de l'Empresa

Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: La gestió dels riscos empresarials

 • Mapa de riscos de l'activitat empresarial
 • Identificació
 • Mesurament
 • Decisió sobre la seua cobertura

Tema 2 El risc de tipus d'interés

 • Opcions sobre tipus d'interés: valoració i utilització en operacions de cobertura
 • Futurs i contractes a termini sobre tipus d'interés: valoració i utilització en operacions de cobertura
 • Permutes financeres sobre tipus d'interés: valoració i utilització en operacions de cobertura

Tema 3: El risc de canvi

 • Introducció (el mercat de divises: funcionament, actors i riscos)
 • Divises: Cotització directa i indirecta
 • L'euromercat. Tipus d'interés de les divises.
 • Operacions al mercat de divises: spot i forward
 • La formació del tipus de canvi
 • Instruments financers de cobertura
 • Sistemes d'informació i activitat diària.

Tema 4: El risc de liquiditat

 • Pla financer a curt termini
 • Pla financer a llarg termini
 • Pla financer a llarg termini en ambient d'incertesa

Temi 5: Opcions reals i finances corporatives

 • Opcions reals i projectes d'inversió
 • Les accions ordinàries com a opcions sobre l'actiu de l'empresa
 • Opcions implícites en els instruments de finançament de l'empresa

Temi 6: La negociació amb les entitats bancàries

 • • Introducció
 • • Estils de negociació
 • • Estructura de la negociació
 • • Planificació
 • • Estratègies i tàctiques
 • • Sistemes de tancament i acord.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16