Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

140 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 9
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Usar i aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics mitjançant l'aplicació de les eines adequades.

CE06 - Reconèixer el paper de la matemàtica en la resolució efectiva i real de problemes industrials.

CE07 - Reconèixer i usar el programari científic apropiat per a la resolució d'un problema matemàtic.

CE08 - Aplicar els mètodes de les matemàtiques per a la resolució de problemes de modelització.

CG03 - Aplicar els coneixements matemàtics en entorns nous o poc coneguts, camp de la ciència, la tecnologia, l'empresa i/o les ciències socials.

CG04 - Treballar en entorns cooperatius i multidisciplinaris en l'àmbit de les matemàtiques avançades.

Resultats d'aprenentatge

NRA45 - Relacionar los conocimientos obtenidos académicamente con la actividad laboral.

NRA43 - Saber integrar medidas genéricas.