Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Usar i aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics mitjançant l'aplicació de les eines adequades.

CG02 - Estudiar i realitzar una introducció en la investigació de les teories matemàtiques en desenvolupament, així com en la seua aplicació en les tècniques computacionals.

CG05 - Buscar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les matemàtiques computacionals.

CG06 - Prendre decisions a partir de consideracions abstractes, per a organitzar, planificar i resoldre qüestions complexes de caràcter matemàtic o matematicocomputacional.

Resultats d'aprenentatge

NRA29 - Describir con detalle los principales algoritmos algebraicos de uso industrial y científico.

NRA28 - Saber dividir polinomios mediante los algoritmos de Euclides y modulares.

NRA27 - Manejar técnicas de multiplicación rápida de números, matrices y polinomios.

NRA26 - Saber resolver ecuaciones polinómicas utilizando bases de Groebner.